Protocol besmette persoon op school

Hoe handelt onze school zodra er een besmette persoon geconstateerd wordt?

Protocol besmette persoon op school

Vooraf toestemming vragen aan ouders/verzorgers i.v.m. bron- en contactonderzoek

Het is van groot belang dat de GGD Zuid Limburg onmiddellijk na het constateren van een besmetting kan starten met bron- en contactonderzoek rondom de besmette leerling of medewerker. Dat kan de GGD Zuid Limburg echter alleen snel en efficiënt doen als zij binnen korte tijd de ouders van de klasgenoten van de besmette leerling of medewerker kan bellen. De GGD heeft hiervoor de naam en telefoongegevens van de ouders/verzorgers van de klasgenoten van een besmette leerling/medewerkers door te geven.

De door de GGD Zuid Limburg gevraagde gegevens kunnen en willen wij niet zonder toestemming van ouders/verzorgers verstrekken.

In dat kader is bijgaande toestemmingsverklaring opgesteld (bijlage), die  ouders/verzorgers van de leerlingen van alle MOVARE-scholen ontvangen.

Hoe te handelen in geval van een positief geteste leerling of medewerker: