Achtergrond header

Maak onderstaand inschrijfformulier zo volledig mogelijk in

Leerling
Personalia:

Achternaam

Voorna(a)m(en)

Roepnaam

Geslacht

Geboortedatum

Geboorteplaats

Burgerservicenummer

Onderwijsnummer

Naam huisarts / praktijknaam

Eerste nationaliteit

Tweede nationaliteitof N.v.t.

Culterele achtergrond

Land van herkomst (NOAT)of N.v.t.

Datum in NLof N.v.t.

Land van herkomst verzorger 1

Land van herkomst verzorger 2

Is oudste op adres

Aparte gesprekken (aparte gesprekken voor ouders, dus niet samen)

Andere naam hanteren dan officiële naam

Opmerkingen ten aanzien van personalia

Adres

Straat en huisnummer

Postcode

Plaats

Land

Eerste telefoonnummer

Noodnummers (anders dan van uzelf!)

Naam

Telefoonnummer

Omschrijving van noodnummer

Naam

Telefoonnummer

Omschrijving

Rubrieken aanvullende personalia

Heeft uw kind al een zwemdiploma

Gezindte/religie

Samenstelling gezin

Ontvangt of heeft u zorgondersteuning vanuit de gemeente ontvangen, denk bv aan ondersteuning vanuit Team Jeugd of Maatschappelijk werk?

Ontvangt of heeft u zorgondersteuning vanuit de zorgverzekering ontvangen, denk bv aan fysiotherapie, logopedie, psycholoog?

Gezin
Personalia verzorger 1

Achternaam

Roepnaam

Voorletter(s)

Aanhef

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteland

Beroep

Werkzaam bij bedrijf

Telefoonnummer (mobiel)

Telefoonnummer werk

Burgerlijke staat

Opmerking verzorger 1

E-mail (LET OP: dit e-mailadres zal worden gebruikt voor het toezenden van de bevestiging)

Adres verzorger 1 (indien dit afwijkend is van het adres van de leerling)

Straat en huisnummer

Postcode

Plaats

Land

Telefoonnummer

Relatie

Relatie tot leerling

 

Thuistaal


In verband met informatieplicht naar beide gezaghebbende ouders, noteer hieronder de gegevens:

Naam

Adres

Telefoonnummer

Omgangof geen

Personalia verzorger 2

Achternaam

Roepnaam

Voorletter(s)

 

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteland

Beroep (niet verplicht, u mag zelf beslissen of u dit veld invult)

Werkzaam bij bedrijf (niet verplicht, u mag zelf beslissen of u dit veld invult)

Telefoonnummer mobiel

Telefoonnummer werk

Burgerlijke staat

Opmerking verzorger 1

E-mail

Adres

Straat en huisnummer

Postcode

Plaats

Land

Telefoonnummer

Relatie

Relatie tot leerling

 

Thuistaal

Medische gegevens
Medicijnen

Begindatum

Naam medicijn

Voorschrift

 

Diagnoses

Diagnosedatum

Diagnose

Diagnose gesteld door

Alergische reacties

Allergie

Algemene medische gegevens

Verboden producten

Wat te doen bij noodgeval?

Overige (medische) gegevens

Onderwijs voorgeschiedenis
Voorschoolse programma's

 

VVE programmaof N.v.t.

VVE duur (maanden)of N.v.t.

KDV / POVof N.v.t.

School van herkomst (alleen bij zij-instroom)

Naam school van herkomst

Onderwijs sinds

Rubrieken aanvullende onderwijs voorgeschiedenis

 

 

Indien ja, welke groep?

Aanvullende opmerkingen bij dit inschrijfformulier

Aanvullende opmerkingen formulier

Verklaring school

  • De gegevens van dit inschrijfformulier worden verwerkt in ons leerlingadministratie- en volgsysteem ParnasSys en zullen vertrouwelijk worden behandeld.
  • Elke juridisch ouder mèt gezag heeft recht op inzage van administratieve gegevens en correctie van onjuiste gegevens van het kind.
  • Beide juridisch(e) ouder(s) hebben recht om geïnformeerd te worden door de professionals.
  • Indien het mogelijk is, spreken wij u het liefst samen op gesprekken. Als dit niet mogelijk is, kunt u dit aangeven in dit inschrijfformulier.
  • U wordt door de betreffende school uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek waarin u verdere specifieke informatie over uw kind kunt geven.
  • Aan de start van het schooljaar wordt gevraagd gegevens te controleren d.m.v. een Leerlingstamkaart.
  • Geef tussentijds wijzigingen zoveel mogelijk door aan directie of leerkracht.

Gegevens

Verzorger 1

Naam

Datum

 

Verzorger 2

Naam

Datum

Toestemmingsverklaring behorende bij inschrijfformulier

Naast het opvragen van informatie verstrekt de school leerling gegevens aan derden voor verschillende doeleinden. Als ouders kunt u hier wel of geen toestemming voor verlenen. Ook dient u voorafgaand aan ieder schooljaar toestemming te geven voor het publiceren van foto's, het opnemen van filmopnames et cetera van uw kind. In de toelichting treft u een beschrijving aan van de verschillende doeleinden.

Ondergetekenden, ouders/verzorgers van

Naam kind

GeboortedatumGeven toestemming voor het verstrekken van leerlinggegevens in het kader van:
Toelichting

Datum

Plaats

Naam ouder

Naam ouder