Onze visie

Home Onze school

BS Titus Brandsma

In onze school, gelegen te Brunssum-Noord, werken we met flexibele leer- en werkplekken aan klas – en groepsdoorbrekend onderwijs. Je veilig voelen, aansluiting vinden en ervaren dat je jezelf kunt zijn, zijn pijlers van ons pedagogisch klimaat. Met ons onderwijs spreken we elke leerling aan op zijn niveau, zijn talenten en zijn verantwoordelijkheid. Hoe een kind zich daarbij voelt, welke keuzes het hierbij maakt en hoe het omgaat met de omgeving krijgt onze aandacht.

Basisschool Titus Brandsma is een school met boeiend onderwijs, inspirerend personeel en een verweven ouder- en leerlingdeelname. Er wordt gewerkt in kleine instructiegroepen op niveau. De kinderen volgen hun eigen ontwikkeling m.b.v. leerlingportfolio’s. We bieden eigentijds en onderzoekend leren aan binnen het Opeduca project. In ons schoolgebouw bevinden zich de buitenschoolse opvang Humankind en de Peuteropvang Pluk. 

BSO Humankind

In de wijk Brunssum Noord ligt BSO de Gasperistraat binnen de basisschool Titus Brandsma. Centraal gelegen maken we zo vaak uitstapjes naar het centrum van Brunssum, het vijverpark en een leuke uitdagende speeltuin. We organiseren talloze activiteiten, voorschool, na school en in de vakanties. Activiteiten waar gezelligheid, zelfontplooiing, creativiteit en meedenken de boventoon voeren. Dit uiteraard met de vertrouwde gezichten van deskundige pedagogische medewerkers. Wilt u meer weten neem dan een kijkje op de website van Humankind – BSO de Gasperistraat.

Peuteropvang Pluk

Peuteropvang Pluk Brunssum Noord is opgericht in 1972 door ouders in samenwerking met de Gemeente Brunssum.  Sinds 2018 zijn wij gevestigd binnen basisschool Titus Brandsma. We beschikken over een lokaal, een speelzaal en een buitenspeelruimte. Waarin wij een capaciteit hebben voor 16 peuters. De fysiek beschikbare ruimte geeft ons de mogelijkheid om alle ontwikkelgebieden te stimuleren. Deze stap zorgt voor meer samenwerking wat de doorgaande lijn ten goede komt. Buiten de reguliere oefen dagen kan uw peuter vanaf 3,9 jaar meedraaien bij groepje 1.

Contact opnemen

Als u meer wilt weten over onze peuteropvang, mensen die er werken, de verschillende activiteiten of thema’s, neem dan gerust contact met ons op of neem eens een kijkje op de website van Pluk.