OC

Het Oudercomité (OC) 

Het oudercomité bestaat uit een aantal enthousiaste ouders/verzorgers, waarvan de kinderen op de Titus Brandsmaschool zitten. Het oudercomité zet zich in om alle leerlingen door het jaar heen te kunnen voorzien van leuke activiteiten en kleinigheden. Zo is te denken aan het organiseren van diverse activiteiten zoals: Sint Maarten, Sinterklaas, Nieuwjaarsdisco, Springmiddag met carnaval etc.

Daarnaast helpt het oudercomité bij door school georganiseerde activiteiten. Samen met leerkrachten, directie en extra hulp van ouder(s)/verzorger(s) maken we van diverse activiteiten een succes.

De vrijwillige ouderbijdrage

Om leuke activiteiten te kunnen organiseren is geld nodig. De gemaakte kosten worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage. Deze vrijwillige bijdrage is €10,- per kind per schooljaar. Instromers vanaf januari betalen €5,-.  De vrijwillige ouderbijdrage kan worden overgemaakt op rekeningnummer?NL46 RABO 0150 7987 25?t.n.v. OC Titus Brandsma o.v.v. naam en thuisgroep van het kind.?U kunt ook een gesloten envelop meegegeven voor de leerkracht met daarop vermeld ouderbijdrage en de naam en thuisgroep van het kind. De leerkracht geeft de envelop dan door aan het OC.

Stichting Leergeld kan een uitkomst bieden, mocht dat nodig zijn. Op school bij de administratie zijn brochures beschikbaar en op de website van de Stichting Leergeld is meer informatie terug te vinden.

Voor leerlingen waarvan de vrijwillige ouderbijdrage niet betaald is, maar wel willen deelnemen aan een buitenschoolse activiteit, zijn de kosten per activiteit €3,50 met een maximum van €10,-.

NB: Deze vrijwillige bijdrage wordt niet gebruikt voor “culturele activiteiten” die door de school zelf georganiseerd worden, zoals bijvoorbeeld schoolreisjes. Voor deze activiteiten zullen de ouders door de school afzonderlijk benaderd worden voor de geldelijke bijdrage

Wat is nu eigenlijk het doel van het OC?

Wat doet het OC dan?

Samenstelling oudercomité

De huidige samenstelling van het oudercomité ziet er als volgt uit:  

Naam Functie 
Rachel Heijne Voorzitter 
Jolanda Mertens Penningmeester 
Moniek Berends Secretaris 
Vérénice Hermans OC lid/MR lid 
Ilaiza Raes OC lid 
Martine NautaOC lid
Sharon CordesOC lid
Roos KostermanOC lid
Susanne Philippen Leerkracht Titus Brandsma/OC lid  

Activiteiten OC  

Een opsomming van voorbeeld activiteiten zijn terug te vinden in onderstaande tabel. Dit zijn activiteiten waar de hulp van OC nodig is of waar de OC deze activiteit organiseert.

 
 

Hulpouders

Het oudercomité heeft vaak extra hulp nodig bij de activiteiten. Hiervoor maken we gebruik van hulpouders. Dat zijn ouders/verzorgers die niet tot het oudercomité behoren, maar wel heel graag willen helpen bij de verschillende activiteiten. Ze hoeven de vergaderingen van het oudercomité niet bij te wonen en worden opgeroepen indien hulp gewenst is. Hulpouders kunnen we niet genoeg hebben, ze zijn onmisbaar en we hebben ze hard nodig.

 Opgeven als hulpouder kan altijd!

Stuur een mailtje naar onderstaand e-mailadres!

ActiviteitOmschrijving
St MaartenOrganiseren van een optocht door de wijk bij school  
SinterklaasVerzorgen van een cadeau per (thuis)groep of kind plus versnapering voor alle kinderen  
Kerstbrunch/kerstdinerOndersteunen leerkrachten waar nodig
NieuwjaarsdiscoOrganiseren van een discoavond voor alle schoolgroepen
Springmiddag carnavalOrganiseren van een gezellige carnavalsmiddag
PaasbrunchOndersteunen leerkrachten waar nodig
LentemarktOndersteunen van school met organiseren van een lentemarkt. De OC heeft zelf een kraampje waar ze een aantal dingen verkopen om extra inkomsten te genereren
Laatste schoolweekVerzorgen van een versnapering voor alle kinderen  
CommunieElk jaar wordt door het OC een bedrag gereserveerd voor leerlingen die hun communie doen in groep 4 
SchoolverlatersVoor groep 8 wordt een bedrag gereserveerd voor een afscheidscadeau

Vragen, suggesties en/of opmerkingen

Voor vragen, suggesties, opmerkingen kunt u zich wenden tot het dagelijks bestuur van het oudercomité.

E-mailadres

Ouderraad.Rkbstitusbrandsma@or-movare.nl