OC

Het Oudercomité (OC)

Het oudercomité bestaat uit een aantal enthousiaste ouders/verzorgers, waarvan de kinderen op de Titus Brandsmaschool zitten. Het oudercomité zet zich in om alle leerlingen door het jaar heen te kunnen voorzien van leuke activiteiten en kleinigheden. Zo is te denken aan het organiseren van diverse activiteiten zoals: Sinterklaas, Nieuwjaarsdisco, Springmiddag met carnaval etc.

Daarnaast helpt het oudercomité bij door school georganiseerde activiteiten. Samen met leerkrachten, directie en extra hulp van ouder(s)/verzorger(s) maken we van diverse activiteiten een succes.

De vrijwillige ouderbijdrage

Om leuke activiteiten te kunnen organiseren is geld nodig. De gemaakte kosten worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage. Deze vrijwillige bijdrage is € 15,- per kind per schooljaar. Instromers vanaf januari betalen € 7,50. De vrijwillige ouderbijdrage kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL46 RABO 0150 7987 25 t.n.v. OC Titus Brandsma o.v.v. naam en thuisgroep van het kind. U kunt ook een gesloten envelop meegeven voor de leerkracht met daarop vermeld ouderbijdrage en de naam en thuisgroep van het kind. De leerkracht geeft de envelop dan door aan het OC.

Samenstelling oudercomité

De huidige samenstelling van het oudercomité ziet er als volgt uit:

Rachel HeijneVoorzitter
Jolanda MertensPenningmeester
Moniek BerendsSecretaris
Vérénice HermansOC lid
Ilaiza RaesOC lid
Sharon CordesOC lid
Roos KostermanOC lid
Natascha SavelsbergOC lid
Yvonne SteinerLeerkracht Titus Brandsma / OC lid

Wat is nu eigenlijk het doel van het OC?

  • Het organiseren van extra binnen- of buitenschoolse activiteiten voor leerlingen en het ondersteunen en/of uitvoeren van de organisatie hiervan;
  • Het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school;
  • Het bevorderen van de betrokkenheid van de ouders bij school.

Wat doet het OC dan?

  • Als oudercomité proberen we een positieve bijdrage te leveren aan de gang van zaken op school;
  • (Mede) Organiseren, ondersteunen, uitvoeren van activiteiten op school;
  • Het innen en beheren van de ouderbijdrage;
  • Op het einde van het schooljaar verantwoording afleggen over de ouderbijdrage aan de MR;
  • Het betrekken van ouders bij de school;
  • Vergaderen op gezette tijden waarbij ook altijd één leerkracht aanwezig is voor de terugkoppeling naar het schoolteam. Data zijn terug te vinden op de schoolkalender.

Vragen, suggesties en/of opmerkingen

Voor vragen, suggesties, opmerkingen kunt u zich wenden tot het oudercomité.

Emailadres: ouderraad.Rkbstitusbrandsma@or-movare.nl.

Ook lid worden van het OC?

Neem contact met ons op!

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details