De medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school of het bestuur te maken hebben. De MR bestaat uit ouders en leerkrachten. De zittingsduur van het oudergedeelte (OMR) van de MR, bedraagt het vier jaar. Jaarlijks kunnen MR-leden aftreden. Voor de plekken die vrijkomen binnen de OMR, wordt aan ouders gevraagd zich kandidaat te stellen. Zijn er meer kandidaten dan vacatures, dan volgen er verkiezingen voor de MR.

Medezeggenschapsraad 2022-2023

In onderstaand overzicht vind je een overzicht van de huidige samenstelling van de MR.
Mailadres: mr.rkbstitusbrandsma@movare.nl

Oudergedeelte:

  • Mevr. Ellen Schoonbrood (penningmeester)
  • Mevr. Hannan Bouhamed (vice-voorzitter)

Personeelsgedeelte:

  • Dhr. Lowis Wolff (voorzitter)
  • Mevr. Tessa Oostwegel  (secretaris)  

Klik op onderstaande link om de documenten te openen:

Lees hier de notulen van onze recente vergaderingen.

Bekijk hier het activiteitenplan van de medezeggenschapsraad.

Bekijk hier de flyer van de medezeggenschapsraad.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details