MR

De medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school of het bestuur te maken hebben. De MR bestaat uit ouders en leerkrachten. De zittingsduur van het oudergedeelte (OMR) van de MR, bedraagt het vier jaar. Jaarlijks kunnen MR-leden aftreden. Voor de plekken die vrijkomen binnen de OMR, wordt aan ouders gevraagd zich kandidaat te stellen. Zijn er meer kandidaten dan vacatures, dan volgen er verkiezingen voor de MR.

Medezeggenschapsraad 2020-2021

In onderstaand overzicht vindt u een overzicht van de huidige samenstelling van de MR.
Mailadres: mr.rkbstitusbrandsma@movare.nl

Oudergedeelte:
Mevr. Ellen Schoonbrood (penningmeester)
Mevr. Verenice Hermans (vice-voorzitter)

Personeelsgedeelte:
Dhr. Lowis Wolf (voorzitter)
Mevr. Tessa Oostwegel  (secretaris)  

Klik op onderstaande link om de documenten te openen:
Activiteitenplan
Flyer