Een dag in de bovenbouw

Home Onze school Een dag in de bovenbouw

Het dagritme in de bovenbouw (groepen 6, 7 en 8)

Aan het begin van de ochtend verzamelen de kinderen zich in hun eigen thuisgroep, zodat aan- of afwezigheid van leerlingen direct wordt opgemerkt door de thuisgroepleerkracht. Tijdens de dagopening in de thuisgroep bespreken de kinderen de dingen die zij hebben meegemaakt, nieuws- en gevoelsonderwerpen, het thema van waaruit gewerkt wordt of een onderwerp dat door de leerkracht wordt ingebracht. Er wordt verteld hoe de dag eruit zal gaan zien.

De thuisgroep

Er zijn 7 thuisgroepen. Eén thuisgroep in de onderbouw (groep 1-2), drie thuisgroepen in de middenbouw (jaargroepen 3, 4 en 5 gecombineerd) en drie thuisgroepen in de bovenbouw (jaargroepen 6, 7 en 8 gecombineerd). Elke thuisgroep heeft een eigen leerkracht. De thuisgroep heeft een eigen lokaal waar de basis ligt en de de kinderen de meeste tijd doorbrengen. Ze komen hier bij elkaar en hebben het grootste gedeelte van de dag les in dit lokaal.

De leerkracht

Binnen het dagritme komen alle vakgebieden aan bod. Denk hierbij aan rekenen, taal, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling. Zaakvakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, burgerschap, natuurkunde worden gevangen binnen het Opeduca onderwijs.

Rekenen

Na het bespreken van de dag in de thuisgroep staat er een rekenronde op het programma. Ieder kind rekent minimaal 1 uur per dag op eigen differentiatieniveau.

Taal

Na rekenen gaan de leerlingen aan de slag met taal. Ook tijdens deze taalronde werken de kinderen binnen een verplicht leerstofaanbod op hun eigen ontwikkelings-en leerjaarniveau binnen de unit. Deze taalronde is net zoals de rekenronde voor ieder kind verplicht.

Begrijpend lezen/ studievaardigheden

Na de pauze volgen de kinderen een ronde begrijpend lezen. Dit vakgebied komt vier keer terug in de week. Daarnaast is er eenmaal in de week ruimte voor studievaardigheden. Dit richt zich op vaardigheden die kinderen in hun toekomst nodig hebben om tot leren te komen. Denk hierbij aan het gebruik van woordenboeken of het lezen van registers, kaarten of schema’s en tabellen.

Leesbevordering

Lezen vormt de basis van leren. We hebben leesonderwijs dan ook hoog in het vaandel staan. Een jaar geleden hebben we met trots een eigen schoolbibliotheek gerealiseerd. De ervaring leert dat kinderen krachtiger ontwikkeling doormaken als het leesniveau in orde is. We zetten middels de schoolbibliotheek dan ook in op bevordering van het leesplezier.

Opeduca

Opeduca onderwijs in ontzettend groot. Elk jaar staat er schoolbreed een thema centraal. Dit jaar staat is het thema voeding in de spotlight. In de bovenbouw staat de eerste periode van het schooljaar in het teken van vaardigheden ontwikkelen. Zo wordt er aandacht besteed aan digitale vaardigheden zoals werken met Word, PowerPoint en Office.

Meer over onze visie
Jouw kind aanmelden?
Download het formulier

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details