Portfolio

Home Voor ouders Portfolio

Geen traditioneel rapport

Op de Titus Brandsmaschool krijgen de leerlingen geen traditioneel rapport met beoordelingen. In plaats van een rapport hebben alle leerlingen een eigen leerlingportfolio. Het portfolio is een bewaarmap waarin kinderen stukken verzamelen om aan te tonen waarin ze zijn gegroeid en wat ze hebben geleerd. Denk hierbij aan: leer- en ontwikkelingslijnen, resultaten (methodetoetsen en scores CITO-LOVS).  

Geen puntensysteem

Binnen ons onderwijs werken wij niet met een puntensysteem. Wij hanteren een 60 of 80 procentnorm en geven op toetsen aan of de lesstof beheerst is. Bij het terugkrijgen van de toets zien kinderen specifiek welke onderdelen beheerst zijn en welke nog niet. Dit wordt bijgehouden in de leerlijnen in het portfolio. 

Portfolio

Ook worden in het portfolio zaken verzameld waar kinderen trots op zijn, zoals: werkstukken, diploma’s, verslagen of foto’s van een presentatie. Het portfolio gaat geregeld mee naar huis om ouders/verzorgers mee te nemen in de ontwikkeling van hun kind. 

Door het jaar heen voeren kinderen met enige regelmaat portfoliogesprekken met de thuisgroepleerkracht. Tijdens het portfoliogesprek bespreekt het kind aan de hand van het portfolio zijn ontwikkeling. Instrumenten die hiervoor gebruikt worden zijn leerlijnen en ontwikkelingslijnen die het kind gedurende het schooljaar zelf (onder begeleiding van de leerkracht) bijhoudt. De leerkracht neemt in dit gesprek een coachende rol aan. Vervolgens geeft de leerkracht feedback en stelt samen met het kind nieuwe doelen op voor een periode. Het kind is samen met de thuisgroepleerkracht verantwoordelijk voor het volgen van de ontwikkeling. In overleg met ouders/verzorgers worden er doelen gesteld en afspraken gemaakt. 

In het portfolio zitten diverse leerlijnen. Het gaat hierbij om in kindertaal beschreven kennis en vaardigheden. De leerlijnen geven aan wat een kind beheerst en waar het nog in kan groeien. Ieder kind is uniek, leert in zijn eigen tempo en is gebaat bij een persoonlijke aanpak.  

Tevens geven de leerlijnen zowel kinderen als ouders zicht op de leerstof die aangeboden wordt in de basisschoolperiode. Als team zijn wij continu in beweging om kinderen optimaal te laten ontwikkelen met lesstof die het kind uitdaagt, motiveert en succeservaringen laat opdoen. 

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details