Titus Brandsma is een Opeduca school

Vanaf schooljaar 2010-2011 werken wij met het Opeduca-project van stichting RCE Rhine-Meuse (United Nations University). 

Binnen Opeduca werken we met 4 hoofdthema’s: water, bouwen, energie en voeding. In deze thema’s komen de kerndoelen en doorlopende leerlijnen voor wereldoriëntatie (inclusief techniekonderwijs) aan bod. Ook besteden we aandacht aan burgerschap. 

Schooljaar 2021-2022 heeft het hoofdthema energie. 

We starten elk schooljaar met een centrale mindmap rondom het hoofdthema. Gedurende het schooljaar wordt deze aangevuld met informatie uit de grej (workshops) en kennisvluchten (onderzoekend leren). 

De kennisvluchten starten elke keer met een grej. Een grej is een korte les/workshop over een onderwerp binnen het hoofdthema. Voorafgaand aan de grej krijgen de leerlingen een raadsel mee naar huis. Zo kunnen de kinderen eerst zelf onderzoeken wat het onderwerp is van de eerstvolgende les. Na de microles is het de bedoeling dat de kinderen thuis vertellen over het antwoord en de inhoud van de workshop. Vraag hier vooral naar! Zo blijf je thuis ook op de hoogte van het Opeduca-project.  

Opeduca

Aan de hand van onderzoeksvragen die de leerkrachten en kinderen stellen n.a.v. een grej worden kennisvluchten uitgewerkt. De kinderen gaan vanuit nieuwsgierigheid onder leiding van hun coach in kleine groepjes op onderzoek uit.  

Binnen Opeduca worden ook andere kennispartners uit onze regio betrokken bij de thema’s. 

Met behulp van b.v. een expert in school of een leeruitstap buiten de school kunnen wij kinderen zodoende helpen met het onderzoeken en beantwoorden van hun eigen leervragen. 

Werken aan onderzoeksvragen 

Kinderen werken op onze school met zogenaamde onderzoeksvragen. Dit zijn vragen, voortkomend uit de nieuwsgierigheid van de kinderen, die te maken hebben met het centrale schoolthema waarin de vakgebieden aardrijkskunde, natuur, techniek, kunst, cultuur, burgerschap en geschiedenis zijn verwerkt. 

Om hun onderzoeksvraag tot op de bodem uit te kunnen zoeken, kunnen de kinderen kiezen uit: 

  • opzoeken (informatie vinden d.m.v. media) 
  • onderzoeken (experimenteren en testen) 
  • ontwerpen (van oplossing tot design) 

Voor elke keuze is een geschikte ruimte in het gebouw beschikbaar. Zo is er een mediatheek (opzoeken), laboratorium en ontdekhoek (onderzoeken) en zijn er diverse lokalen (ontwerpen) om in te werken. 

Vervolgens presenteren ze het resultaat aan een groep(je) kinderen en leerkrachten. Door de presentatie leren kinderen van elkaar en raken geïnspireerd om zelf met een onderwerp aan de slag te gaan. 

Vaardigheden 

Door het werken met onderzoeksvragen leren de kinderen, naast de opgedane kennis, ook enkele specifieke vaardigheden. 

Behalve het opzoeken, onderzoeken, ontwerpen en intensief samenwerken in onderzoeksteams leren de kinderen ook plannen (van een onderzoek), produceren (omgaan met verschillende materialen en hulpbronnen) en het presenteren van eigen leeropbrengsten. 

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details